Mijn favorieten

Taxatie en advies"Velen denken de prijs te kennen, maar slechts weinigen kunnen de waarde berekenen."

U wilt de marktwaarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij een NVM-taxateur.

NVM-taxateurs ondergaan periodiek educatie. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd en de kennis actueel. De NVM-taxateur beschikt daarnaast over uitstekende referentiedata en is dus een betrouwbare keuze.

Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk
U krijgt doorgaans te maken met taxatie als u een nieuwe woning koopt of u uw hypotheek oversluit. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt van uw regio. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk. Dat betekent dat dit afwijkt van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, uit een eerdere periode.

De NVM-taxateur legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. De NVM-taxateurs hanteren daarbij een uniform taxatiemodel, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen of deze oversluiten. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. 

Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Afhankelijk van de wens van uw opdrachtgever, kan uw taxatierapport worden gevalideerd door een validatie-instituut. Wanneer een woning onder de NHG-garantie valt, vindt er altijd validatie plaats. De kosten voor deze validatie worden door de taxateur aan u doorberekend.

Om iedereen tevreden te stellen, is een onafhankelijk advies noodzakelijk door derden. Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of appartement.

Onze tarieven zijn als volgt:

  • NWWI taxatie                           : € 595,- incl. btw
  • NWWI met verbouwing           : € 695,- incl. btw
  • NWWI appartement                 : € 695,- incl. btw
  • NWWI app. met verbouwing  : € 795,- incl. btw
  • Niet gevalideerde taxatie       : € 495,- incl. btwIndien uw bank onze taxaties accepteert taxeren wij ook in België.